Privacy Verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring en tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van AVG is Henny Cornelis, werkend onder de handelsnaam Atelier Mandala Mozaïek en Meer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34329378

Contactgegevens:
Nicolaas Beetslaan 4, 2103 SH Heemstede
hennycornelis@quicknet.nl
tel. 0649688501
www.hennycornelis.nl

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt heeft. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld, ik doe er alles aan om te zorgen dat ze veilig zijn bij mij en houd mij daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Ik beperk de persoonsgegevens die ik noteer tot het minimum en gebruik ze uitsluitend voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt. Ze worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Ik deel uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

U heeft ten alle tijden het recht om ze te wijzigen of te laten verwijderen.

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen en rechtsgronden:

  • Het deelnemen aan cursussen en/of workshops
  • Het verspreiden van nieuwsbrief en cursusinformatie en communicatie hierover.

Voor cursussen en workshop worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Tekening voor website

Deze gegevens worden gebruikt om u informatie toe te sturen en om u te bellen als dat noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij lesuitval, niet doorgaan van een cursus)
Het plaatsen van een tekening op de website gebeurt uitsluitend met uw toestemming. Ook na plaatsing heeft u het recht om de toestemming weer in te trekken.

Voor de nieuwsbrief en cursusprogramma:

  • Naam
  • E-mailadres

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrief en nieuwe cursusinformatie. U kunt zich ten alle tijden weer uitschrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bescherming van uw gegevens
Atelier mandala mozaïek en meer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via hennycornelis@quicknet.nl